เราเฝ้าดูเซิร์ฟเวอร์ของเราอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงและรับประกันความพร้อมในการทำงาน 99.9% สำหรับภาพรวมสถานะการออนไลน์ใน 7 วันล่าสุดโปรดดู uptimerobot.com.

we care hosting @ uptimerobot.com
ชื่อเซิร์ฟเวอร์ HTTP FTP POP3
VPS Cloud 1
Web Server 1
Web Server 2

ปัญหาเครือข่ายในปัจจุบันและการอัพเดทเซิร์ฟเวอร์ของเรามีการระบุไว้ด้านล่าง หากต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดคุณสามารถติดตามฟีด RSS ของเรา

ไม่มีปัญหาเครือข่าย ในขณะนี้