หมวดหมู่

บทความยอดนิยม

 Disclaimer

Disclaimer voor de website van We Care Hosting – www.wecarehosting.nl Algemeen We Care...

 Privacybeleid

We Care Hosting, gevestigd aan Dorpsstraat 1 te Nieuw-Roden, is verantwoordelijk voor de...

 Algemene voorwaarden

We Care Hosting maakt gebruik van de Nederland ICT Voorwaarden 2014. Nederland ICT is dé...

 Opzeggen van onze diensten

Al onze diensten hebben een opzegtermijn van 30 dagen. Er wordt 30 dagen voor de looptijd eindigd...

 Algemene Verordening Gegevensbescherming

Artikel 1. Inleidende bepalingen 1.1. De begrippen in deze Verwerkersovereenkomst die worden...